Com’è crollato l’Impero Romano

Questo testo è stato pubblicato sulla rivista “Siamo di nuovo insieme” nel numero 109 – 110, di Marzo 2022, a cura dell’ “Asociaţia italienilor din România” di Bucarest.

La data di riferimento mostrata dai libri di scuola, che fissa la caduta dell’Impero Romano, è il 4 settembre del 476. Questa data corrisponde al giorno in cui Romolo Augusto, l’ultimo imperatore dell’Impero Romano d’Occidente, ha abdicato. Tuttavia si tratta dell’ultimo atto di un lungo periodo di declino, iniziato molto tempo prima.

Le cause di tale declino e la sua fine emozionante hanno affascinato per secoli storici e filosofi. “Com’è possibile che un Impero così potente, con un livello di civiltà sconosciuto fino a quel momento, che ha potuto integrare una cultura eminente, com’era quella ellenica, conquistare popoli talmente numerosi e diversi, che ha saputo organizzare la comunicazione rapida di beni, armi e cittadini… sia stato distrutto… come un castello di carte?” Continue reading

Cum s-a prăbușit Imperiul Roman

Acest text a fost publicat în revista “Siamo di nuovo insieme” no. 109 – 110, Ianuarie – Martie 2022, editată de Asociația italienilor din România.

Boulogne, 6/02/2022 

Data de referință, afișată de istorici, care marchează prăbușirea Imperiului Roman, este 4 septembrie 476. Ea corespunde zilei când Romulus Augustulus,  ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus, a abdicat. Insă ea este actul final al unei lungi perioade de declin, care începuse cu multă vreme mai înainte.

Cauzele acestui declin și sfârșitul lui emoționant, au fascinat timp de câteva secole pe istorici și pe filosofi.

„Cum este posibil ca un Imperiu atât de puternic, cu un nivel de civilizație nemaiîntâlnit până atunci, care a fost capabil să integreze o cultură eminentă, cum era cea elenistică, să cucerească popoare atât de numeroase și variate, care a știut să organizeze transferul  rapid al bunurilor, armatelor și a cetățenilor săi… a putut fi distrus… ca un joc de cărți?”  Continue reading

Cum s-a prăbușit Imperiul Roman

Boulogne, 6/02/2022

Data de referință, afișată de istorici, care marchează prăbușirea Imperiului Roman, este 4 septembrie 476. Ea corespunde zilei când Romulus Augustulus, ultimul împărat al Imperiului Roman de Apus, a abdicat. Insă ea este ultimul act al unei lungi perioade de declin, care începuse cu multă vreme mai înainte.

Cauzele acestui declin și sfârșitul lui emoționant, au fascinat timp de câteva secole pe istorici și pe filosofi.

„Cum este posibil ca un Imperiu atât de puternic, cu un nivel de civilizație nemaiîntâlnit până atunci, care a fost capabil să integreze o cultură eminentă, cum era cea elenistică, să cucerească popoare atât de numeroase și variate, care a știut să organizeze comunicarea rapidă a bunurilor, armatelor și a cetățenilor săi… a putut fi distrus… ca un joc de cărți?”

Este întrebarea pe care fiecare dintre noi și-a pus-o, la un moment sau altul.

Iar, cei din „spațiul mioritic” poate chiar mai mult decât alte popoare. Pentru că ei au cunoscut Imperiul Roman la apogeul său, în momentul ocupării Daciei de către armatele lui Traian, exact atunci când extinderea sa atinsese dimensiunile lui extreme. Continue reading