Comment j’ai découvert “Baio de Sampeyre” !

Paris, le 4/03/2023

 

Ce texte a été publié, dans ses versions en roumain et en italien, dans la revue « Siamo di nuovo insieme » no. 118 – 120, datée avril – juin 2023, éditée par RO. AS. IT. – Asociația Italienilor din România.  

Je connais Jean-Marc depuis plus de quatre décennies !

A l’époque, nous travaillions ensemble dans le plus important groupe pétrochimique français « Elf Aquitaine ». Je m’occupais de l’export de certains produits chimiques, et Jean-Marc dirigeait le développement technique d’une de ces “spécialités” en plein essor.

Ainsi, nous avons eu l’opportunité de voyager ensemble afin de conquérir de nouveaux marchés pour notre produit commun. Mis à part divers salons, auxquels nous avons assisté ensemble, le voyage le plus marquant a probablement été celui que nous avons passé en Israël pendant une semaine. 

A ces occasions, j’avais tout le temps nécessaire pour parler avec Jean-Marc… et pas seulement “business” !  Continue reading

Cum am descoperit « Baio de Sampeyre » ! (complement)

Paris, 4/03/2023

Din cauza spațiului disponibil, o parte din acest text nu a putut fi publicată în revista “Siamo di nuovo insieme”. Îl propun aici.

Câțiva ani mai târziu, Jean-Marc s-a căsătorit cu Irmi, o tânără austriacă italofonă din regiunea Carintia, vecină cu Italia. De altfel, dacă-mi amintesc bine, ei s-au cunoscut chiar în Italia !

Momentul-far al acestei legături amicale a fost căsătoria lui Jean-Marc cu Irmengard, la sfârșitul anilor ’80. Intre Paris și Villach (Austria), ei au ales, pentru celebrarea nunții lor, locul ideal : Veneția !

Ceremonia și masa care a urmat au avut loc în cartierul San Polo.

Sestriere San Polo este cel mai mic dintre cartierele Veneției. Este și cel unde s-au instalat primii locuitori, încă din secolul al IX-lea, deoarece nu este supus inundațiilor.

El este legat de cartierul San Marco prin faimosul Ponte di Rialto, construit în 1594 pentru a înlocui un pod de lemn. Timp de secole, bancherii și comercianții venețieni din întreaga lume s-au întâlnit aici pentru a-și încheia afacerile. Chiar și astăzi, venețienii merg acolo pentru a cumpăra pește prins în aceași dimineață, fructe și legume la piața Rialto, care există din 1097. Continue reading

Come ho scoperto la Baìo di Sampeyre

Parigi, 4/03/2023

 

Questo testo è stato pubblicato sulla rivista “Siamo di nuovo insieme” n. 119 – 120, aprile – giugno 2023, a cura di RO.AS.IT., Associazione Italiani in Romania.

Conosco Jean-Marc da più di quattro decenni. Allora, lavoravamo insieme nel più importante gruppo petrolchimico francese, “Elf Aquitaine”. Io mi occupavo dell’export di alcuni prodotti chimici, mentre Jean-Marc dirigeva lo sviluppo tecnico di alcune di queste “specialità” in piena crescita.

In questo modo, abbiamo avuto l’occasione di viaggiare insieme con l’intento di conquistare nuovi mercati per il nostro prodotto comune. Oltre a diversi saloni, cui abbiamo partecipato insieme, forse il viaggio più significativo che abbiamo fatto, per una settimana, è stato a Israele. Grazie a queste occasioni, ho avuto il tempo necessario per chiacchierare con Jean-Marc… e non solo di affari. Continue reading

Cum am descoperit « Baio de Sampeyre » !

Paris, 4/03/2023

Acest text a fost publicat în revista « Siamo di nuovo insieme” nr. 119 – 120, Aprilie – Iunie 2023, editată de RO.AS.IT., Asociația Italienilor din România.

Pe Jean-Marc îl cunosc de mai bine de patru decenii !

Pe atunci, am lucrat împreună în cel mai important grup petrochimic francez « Elf Aquitaine ». Eu mă ocupam de exportul unor produse chimice, iar Jean-Marc dirija dezvoltarea tehnică a uneia dintre aceste « specialități », în plină creștere. Astfel, am avut ocazia de a voiaja împreună în scopul cuceririi unor noi piețe de desfacere ale produsului nostru comun. In afară de diferite saloane, la care am participat împreună, probabil că voiajul cel mai impactant a fost cel efectuat, timp de o săptămână, în Israel. Cu aceste ocazii, am avut tot timpul necesar pentru a discuta cu Jean-Marc… și nu numai despre « business » !  Continue reading