Nu de la Râm ne tragem

– Cronică pseudo-literară –

Sunt ani de zile de când existenţa ar’mânilor în Peninsula Balcanică mă intrigă, mă motivează şi mă excită. În ciuda atâtor contacte cu membrii acestei comunităţi răspândite într-o zonă care se întinde dela Istria până la Istanbul, n-am reuşit încă să obţin o imagine clară asupra originii etnice, a tradiţiilor şi a limbii lor. E drept că înaintea mea, timp de o sută de ani, atâţia istorici sau lingvişti, mult mai autorizaţi decât mine, n-au ajuns la nicio concluzie definitivă. Şi iată că primesc, ca prin minune, cartea care are pretenţia de-a explica “tot”!

Bineînţeles că nu a căzut din lună, ci este rezultatul eforturilor depuse timp de atâţia ani, în care am încercat să-i conving pe toţi interlocutorii mei din Balcani despre interesul pe care-l reprezintă această populaţie, din păcate pe cale de dispariţie. Aşa se face că, un prieten din Macedonia mi-a trimis cartea intitulată: “Short descriptive history about the origin of the arm’n-macedonians” (from the pre-history to the colonization of Dacia), scrisă de Branislav Stefanoski – Al Dabigia şi editată în 2005 de Casa Gramosta la Tetovo în Macedonia.

Branislav Stefanoski, născut în 1951 la Tetovo, inginer electronist, pictor şi poet, se declară el însuşi ca fiind un „cercetător în domeniul isoriei, limbii, religiei şi mitologiei, heraldicii, toponimiei… orişice lucru legat de noţiunea Arm’n-Macedonian”. El a publicat deja în 1993 o lucrare privind “limba traco-dacă, baza limbilor indo-europene” (în armână), tradusă mai apoi în engleză din limba macedoneană.

Continue reading