Aux Champs-Élysées

Je m’baladais sur l’avenue le cœur ouvert à l’inconnu
J’avais envie de dire bonjour à n’importe qui…

Pe 30/12, “les Champs” se pregàteau de sàrbàtoare:

-la “Vuitton” vreo 50 persoane fàceau coadà pentru ultimele cumpàràturi
-“Cartier” era decorat cu pantera, exact ca la New York, dar în altà culoare
-“Fouquet’s” afișa meniul de Revelion
-Anne Hidalgo invita parizienii la sàrbàtoare

Numai Arcul de Triumf nu era luminat! Probabil cà doreau sà pàstreze secretul temei alese pentru 31/12.

Pe care toatà lumea o știa: “Paris 2024”!

Marile hoteluri erau în plinà agitație.

La Plaza, în mod straniu, a dispàrut culoarea fetiș (roșu), înlocuità cu alb!

Numai doi ursuleți-mascotà roșii au scàpat de la foc!

La Prince de Galles, nimic special: doar sfera aurie bine luminatà.

Ca de obicei, Georges V are decorația cea mai originalà.

Numai cà cerbii roșii au devenit aurii, iar familia de pinguini a fost exilatà în curte, la ràcoare.

De aceea, au devenit albaștri…de frig!

Voi reveni, sà vàd cum au rezistat!

Leave a Reply