„Franco-Roumaines” la Sulina

“Libertatea Dunãrei este o condiţie esenţialã pentru propãşirea politicã şi economicã a ţãrei”, spunea I.C. Brãtianu într’un discurs pronunţat pe 16 noiembrie 1881.

Astãzi, la mai bine de 120 ani dupã ce a fost lansatã afirmaţia marelui om politic dunãrean, ea rãmâne tot atât de valabilã. Poate însã de altã manierã ! Pentru cã accesul mãrfurilor spre inima Europei a gãsit alte cãi, mai ales datoritã sciziunii operate timp de cincizeci de ani între Est şi Vest. Însã acum, odatã cu lãrgirea Uniunii Europene, care are perspective serioase de a ajunge în anii viitori pânã la malurile Mãrii Negre, Dunãrea poate redeveni artera vitalã care a fost odatã.

Numai cã astãzi, structurile care i-au permis succesul timp de aproape un secol, nu mai existã. Între altele, “Comisia Europeanã a Dunãrii”, care s’a îngrijit de a asigura circulaţia vaselor pe braţul Sulina, a dispãrut de mult. Însuşi oraşul Sulina, astãzi cu o populaţie de patru ori mai redusã decât la începutul secolului trecut, moţãie visând la cele şapte consulate, astãzi dispãrute.

E drept cã un parfum de “fin du monde” pluteşte deasupra “cimitirului viu”, unde odihnesc pentru eternitate membrii celor şase comunitãţi religioase care convieţuiau aici acum 80 ani, sau în jurul farului, construit la 1870, aflat astãzi la mai bine de doi kilometri de malul mãrii. Singurele mãrturii ale splendorii apuse sunt localurile “Comisiei Dunãrene” şi, mai ales, ambianţa stranie ce se degajã din scrierile lui Eugen Botez, alias Jean Bart în literaturã, care a fost, la un moment dat, comisarul portului Sulina.

Poate cu gândul la toate aceste elemente ale trecutului, Asociaţia Culturalã Româno-Francezã «Dacia- Méditerranée», care organizeazã de nouã ani «Întâlnirile Franco-Române în Mediterana», propune pentru manifestãrile ce vor avea loc în luna octombrie, un titlu şoc: «Connaissez-vous Sulina?».

Numai cã de data aceasta asociaţia lanseazã un program interactiv. În afarã de diferite manifestãri cultural-artistice (filme, conferinţe, spectacole muzicale), organizatorii propun celor interesaţi sã participe cu propriile lor mãrturii, în cadrul unei dezbateri care va avea loc pe 9 octombrie 2004, la Sète.

Pentru a facilita cãlãtoria la Sulina, asociaţia a strâns nenumãrate informaţii practice şi le pune la dispoziţia amatorilor pe site-ul ei: www.dacia-mediterranee.org

Sperãm cã cei ce vor face deplasarea pânã la aceastã localitate de “Far-Est” vor fi numeroşi, mãrturiile lor reînviind astfel istoria locului, dar şi cã vor deschide noi orizonturi cãtre viitorul acestei regiuni, adevãrat plãmân ecologic al Europei.

Vom reveni, dupã 17 octombrie cu detalii privind aceastã manifestaţie, în speranţa de a auzi la întrebarea : “Connaissez-vous Sulina?” un rãspuns afirmativ venit din nenumãrate colţuri ale Europei.

Adrian Irvin Rozei, Paris

Leave a Reply