Cai verzi pe pereţi !

File de jurnal

Cozumel, 21/12/2017

 

In 2015, când am trecut timp de o zi, în cadrul unei croaziere în Caraibe, prin Cozumel, am remarcat originalitatea, forma artistică, varietatea imaginilor şi ale culorilor, inventivitatea… nenumăratelor “murales” care împodobesc pereţii, altădată leproşi, ai oraşului.

Am scris atunci un text, intitulat « El pais de todos  los colores » şi am reprodus câteva dintre aceste realizări grafice foarte agreabile. 

Acum, reîntors la Cozumel, tot pentru câteva ore, în cadrul unei croaziere în Caraibele de vest, mi-am spus că ar fi interesant să văd dacă pereţii oraşului au fost împodobiţi cu alte decoraţii de acelaşi gen.

Cum, în tot cazul, la Cozumel nu ai mare lucru de făcut, dacă nu eşti un fanatic al vânătorii submarine sau al shopping-ului dezlănţuit, era încă un motiv valabil pentru a te îndepărta de malul mării, acolo unde vânzătorii te trag de mânecă, doar-doar vei intra în prăvăliile lor. 

Foarte repede, am descoperit că zidurile oraşului erau acum împânzite de nenumărate noi “murales”, care de care mai colorate. 

Amicii mei latino-americani, cărora le vorbisem despre « zidurile pictate » din Cozumel, ridicaseră din umeri cu dispreţ :

« N-ai descoperit nimic nou ! Asta e un obicei vechi la noi ! El există de mai bine de un secol şi  a produs, în Mexic, o întreagă şcoală a ‘muraliştilor mexicani’, printre care cei mai faimoşi exponenţi au fost Orozco, Diego Rivera, Siqueiros… » 

Numai că, de data asta, majoritatea noilor decoraţii au un subiect comun, iar într-un colţ, e scris : « SEE WALLS – Murals for the oceans ». 

Aşa am descoperit organizaţia PANGEASEED. 

Orişicine poate consulta  pe net verbiajul tipic anglo-saxon utilizat de această asociaţie pentru a strânge fondurile necesare acţiunii lor. In patru cuvinte (?): “Seed in our name is an acronym for ‘Sustainability, Education, Ecology and Design’ “.  Iar termenul “Pangea” grăieşte de la sine! 

In tot cazul,  asociaţia afirmă că ea reuneşte 300 artişti/activişti (“Artivism|ɑːrtɪ.vɪ.zəm| An explosion of creativity, a marrying of art and activism” !), proveniţi din 30 ţări, care vorbesc … într-un singur glas!

Chiar dacă nu pictează doar cu o singură pensulă! 

In tot cazul, în numai trei ani de existenţă, asociaţia a reuşit să organizeze 10 întâlniri internaţionale, în trei ţări (U.S.A, Noua Zeelandă, Mexic) şi să realizeze decoraţii murale în 8 alte ţări din lume (Grenada, China, Indonezia, Sri Lanka, Taiwan, Cuba, Vietnam, Canada). 

Nu am reuşit să obţin lista zidurilor decorate la Cozumel cu ocazia festivalului din acest an. Este, de altfel, regretabil că primăria nu propune un circuit al operelor realizate de aceşti artişti voluntari, care ar merita să fie cunoscuţi şi invitaţi şi în lumea europeană.

 Pentru a ilustra acest subiect “militantist” sau… cu alte teme, mai tradiţionale!

 

 Adrian Irvin ROZEI

 Cozumel, decembrie 2017

Leave a Reply