«Bonjour, mon Commandant!», «Repos!»

Boulogne, 9/06/2015

Georges Filip Lefort ne-a parasit în decembrie 2014.

Nascut la Oradea, intrat încà de la începutul razboiului în rândurile machisarzilor din Franta care luptau, în timpul celui de-al Doilea Ràzboi Mondial, împotriva ocupantului nazist, el a urcat toate treptele organizatiei FTP-MOI, devenind la sfarsitul conflagratiei unul din cei opt comandanti inter-regionali, în zona cea mai activà din toatà tzara, « Rhône-Alpes ».

Dupà ràzboi, Georges Filip Lefort s-a întors în România, unde a îndeplinit functii tehnice de mare ràspundere. Deceptionat de turnura luata de societatea comunista, el a reusit sà pàràseascà Romania ceausistà în 1967, împreunà cu familia, a « ales libertatea » în Franta si a reînceput o carierà de inginer, terminata cu titlul de Director de departament.

Dupa o lupta crâncenà cu Partidul Comunist Francez, el a reusit sà obtinà recunoasterea meritelor de « liberator al orasului Villeurbanne » în fruntea detasamentului pe care îl conducea si a fost distins cu trei trepte ale « Legiunii de Onoare » de catre presedintii Frantei F. Mitterrand, J. Chirac si N. Sarkozy, culminând cu titlul de Comandor.

O ceremonie de « adieu » emotionantà a avut loc la primaria din Villeurbanne, unde Georges Filip Lefort era « cetatean de onoare », în luna aprilie.

In acest moment, împreuna cu guvernanta lui, Julia Valadares, încerc sà dispersez cei 25 m liniari de bibliotecà lasati de Georges Filip Lefort, printre cei interesati de aceste carti si care, prin aceasta donatie, vor pastra amintirea lui.

Printre càrtile de istorie, politicà internationalà, lingvisticà, literaturà, dictionare etc, din bibliotecà, un volum subtirel îmi atrage atentia.

Filip BD 1 001_resizeEste vorba de o « bandà desenatà », care descrie cursul evenimentelor din august 1944 ce au condus la eliberarea orasului Villeurbanne, urmàrind linia càrtii scrise de Claude Collin, reputat istoric al acestei perioade. Un volum de exceptie, nu numai pentru cà descrie pas cu pas si mentioneaza numele adevarate ale eroilor acestui moment unic, dar si pentru cà poartà pe prima paginà un desen : portretul în tus al comandantului Georges Filip Lefort, desenat de ilustratorul volumului, Yannick Chambon si portând mentiunea « Merci mon Commandant et félicitations».

Filip portret 001_resizeIar Georges Filip Lefort, cu un surâs poznas in privire, pare ca-i va ràspunde : « Repos ! » Asa cum îmi spunea de fiecare datà când îl salutam cu aceeasi formulà, în cei 12 ani în care l-am cunoscut !

Leave a Reply